Om Ann

Jur kand Lunds Universitet 1976

Skatteförvaltningen 1976-1989

Boverket 1989- 2006
                          Jurist    bidragsfrågor 1989-1999
                                      byggregler och bygglov 2000-2006
                                      personcertifiering 1998-2006
                                      juridiskt ansvarig för BBR 2006

Ann Petersson Juridik       Egen verksamhet sedan april 2008 med inriktning
                                      på rådgivning, information och utbildning inom
                                      plan- och byggjuridiken. En annan fåra är 
                                      vardagsjuridiken. Jag har även involverat
                                      mitt hantverk, ull och väveri i företaget.           

 

    
Aspö • 370 22 Drottningskär • 0708-946 136 • www.annjuridik.seann@annjuridik.se