Våra tjänster

Plan- och bygglagstiftningen

Plan- och bygglagstiftningen är min specialitet. Jag kan vägleda dig genom bygglovsprocessen och hindra dig från att ramla i fallgroparna. Jag kan analysera, förklara och hitta lösningar. Komplettera eller fördjupa frågeställningen.

Jag vänder mig till kommuner och andra myndigheter och organisationer. Jag vänder mig även till dig som privatperson.

Behöver personalen i din kommun en genomgång av reglerna eller bara en uppfräschning av kunskaperna? Eller behövs ett bollplank att bolla frågorna emot när kommunens egen jurist inte hinner? Kontakta mig för offert. Jag utbildar och informerar – allt från detaljplanen till beräkning av byggnadshöjden.

Och du som privatperson, kanske ska jag bara läsa igenom din inlaga innan du lämnar den till myndigheten? En form av kvalitetssäkring. Hjälp att lösa tvisten med grannen? En kartläggning av rättsläget är en bra grund för att komma överens.

Jag är en fena på att på att komma till kärnfrågan och att avgränsa problemet från annan lagstiftning.

Vardagsjuridiken

Behöver du skriva testamente? Jag hjälper dig. Avtal om köp? Arrende? Gemensamhetsanläggning? Det också!

Vilka regler gäller för gifta? För sambor? Vem ärver vem? Hur går det med huset om ena partnern dör? Mina barn, dina barn, våra barn – hur var det nu? Behövs samboavtal, äktenskapsförord?

Ja, frågorna är många och stora. Det går kanske inte att förbereda alla situationer, men väldigt många. Jag kan hjälpa er att belysa er situation och ge förslag på lämpliga lösningar. Allt utifrån era egna önskemål.

Det behöver inte kosta skjortan att få juridisk vägledning och hjälp. Klicka på länken nedan så kommer du till en blankett som du fyller i och sänder till mig. Du får ett kostnadsförslag på den lösning som du behöver. Inom Blekinge län kan jag mot bilersättning göra hembesök, om det känns bekvämare.

Statstjänstemannarollen.

Med över 30 års erfarenhet som statstjänsteman kan jag utbilda i den rollen. Vilka ramar finns? Vad får man göra, vad får man inte göra? Vad säger lagen om mutor, bisyssla, jäv och tjänstefel? Vilka möjligheter ger reglerna och vilka gränser sätter de? Kvalitetssäkra organisationen genom att ge den rätt redskap. Låt mig utbilda i vilka redskapen är.

    
Aspö • 370 22 Drottningskär • 0708-946 136 • www.annjuridik.seann@annjuridik.se